Imeti željo še ne pomeni imeti vizijo ali poslanstvo. Vizija na nek način zavezuje. Je odgovornost do vseh vključenih v neizogibni prihodnosti.

Map – trade d.o.o. je podjetje z jasno zarisanim poslanstvom in 
vrednotami.

Odražajo se tako v odnosu do poslovnih partnerjev in zaposlenih kot okolja in javnosti.

S fleksibilnostjo, pridobljenimi izkušnjami in vlaganjem sredstev v opremo in znanje smo postali eno vodilnih slovenskih podjetij na področju sanacij visokih gradenj in objektov nizke gradnje, predvsem prometne infrastrukture.

Naša vizija pred desetimi, petnajstimi leti je postala pot, ki je bila očitno uspešna in prava.

Nadaljujemo s poslanstvom, ki vodi v nenehno izpopolnjevanje tehnologije, krepitev strokovnega znanja, kljub nenehnim preizkušnjam trga doseganje stabilnega poslovnega rezultata in dodajanje vrednosti, ter z usklajenim vodenjem zagotavljanje uspešnega sodelovanja z vsemi vključenimi.

Postavljamo si poslovne cilje, ki ne zajemajo le finančni izkupiček in seznam potrjenih referenc zadovoljnih naročnikov temveč izkazujejo fleksibilnost pri odločanju in izvedbi, dograjujejo naš sistem kakovosti, višajo raven strokovnosti na nivo najvišjih potreb evropskih standardov, pri čemer seveda ne zanemarjamo odnosa do okolja.

Naša pot je zarisana v več smeri.

V smeri iskanja tržnih niš na področju gradbeništva in njihovo izpolnjevanje, tako na domačem tržišču kot izven njegovih meja, v smeri vlaganja v razvoj organizacije, procesov in tehnologij ter prijaznega odnosa do naravnih virov.

S ciljem nenehnega zmanjševanja reklamacij, izboljševanja pravočasnosti in kakovosti izvedbe storitev, doseganja konkurenčnih cen in zadovoljnih odzivov sedanjih in bodočih naročnikov.

0